Informació general del lloc web segons estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Titular del domini:
• ECOVIAL 2010, S.L CIF (B12862983)
• Adreça: Plaza Colón, 7 – 12300 Morella
• Telèfon: 649405210
• Adreça electrònica: participacio@expoelectric.cat

Usuari i règim de responsabilitats
La navegació, accés i ús pel lloc web d’ECOVIAL 2010 SL confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web d’ECOVIAL 2010 SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per ECOVIAL 2010 SL per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel web.

L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per ECOVIAL 2010 SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat
ECOVIAL 2010 SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

ECOVIAL 2010 SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, ECOVIAL 2010 SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions
ECOVIAL 2010 SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Política de Protecció de dades
ECOVIAL 2010 SL, titular d’aquest domini, es compromet a respectar la legislació vigent de protecció i confidencialitat en el tractament de dades de caràcter personal, d’acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desplegament.

En compliment d’allò que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE («RGPD»), així com la resta de la normativa de desenvolupament, l’entitat comunica als usuaris que les seves dades s’incorporaran a les bases de dades de l’entitat. La finalitat del tractament és gestionar la seva relació amb l’entitat, així com realitzar comunicacions que puguin ser del seu interès sobre activitats o altres serveis vinculats a l’Expoelectric. La legitimació es basa en el consentiment. Les seves dades no seran comunicades a excepció de que hi hagi una obligació legal. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació sobre les seves dades dirigint-se a participacio@expoelectric.cat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats mencionades.

Recordi que en qualsevol moment podrà revocar el consentiment prestat a la recepció de comunicacions per correu electrònic o per altres mitjans de comunicació equivalents enviant un correu electrònic a la direcció participacio@expoelectric.cat.

ECOVIAL 2010 SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que ECOVIAL 2010 SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables per a que aquests se suprimeixin o es rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.
Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial
ECOVIAL 2010 SL per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’ECOVIAL 2010 SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’ECOVIAL 2010 SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’ECOVIAL 2010 SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’ECOVIAL 2010 SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció
ECOVIAL 2010 SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. ECOVIAL 2010 SL té el seu domicili a Morella, Espanya.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies